Pilvipalvelut

Käytössämme on pilvipalveluna Netvisor ja Fivaldi -ohjelmistot. Pystyt kirjautumaan omalta tietokoneeltasi internetin kautta pilvipalveluun. Tämän jälkeen pääset omilla tunnuksillasi ohjelmaan omaan yritykseesi. Ohjelmaan tulevat sähköiset ostolaskut ja voit itse tehdä ja lähettää sähköiset myyntilaskut. Ohjelmassa näkyvät reaaliaikaisena reskontrat ja pankkitilit. Tiedot siirtyvät saman tien kirjanpitoon. Pilvipalvelu mahdollistaa joustavan työnjaon tilitoimiston ja asiakkaan välillä.

Löydät lisätietoja Netvisor-ohjelmasta tästä linkistä: Netvisor